พูดถึงข้อเสียของบ้านมือสอง

ข้อผิดพลาดของบ้านมือสองมีมากไม่น้อยเลยทีเดียว จุดบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดเป็นบ้านพวกนี้ชอบมิได้มาตรฐาน ซึ่งอาจจะเป็นผลให้เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยได้ นอกเหนือจากนี้ บ้านมือสองมักไม่มีฉนวนกันความร้อน ซึ่งทำให้บ้านมีอากาศระบายและไม่บันเทิงใจในช่วงฤดูหนาว ท้ายที่สุด บ้านมือสองมักมิได้รับการดูแลอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งบางทีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตัวอย่างเช่น ความย่ำแย่จากน้ำหรือปัญหาเรื่องส่วนประกอบ